Token Toko tăng 100% nhờ tin tức của Binance - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Token Toko tăng 100% nhờ tin tức của Binance

Thời gian đọc: 3 phút đọc
  • TKO up 100% trên những văn bản báo cáo về việc tậu lại Tokocrypto của Binance

  • Tiền trong game mã hóa đang tải về 28% Tính từ lúc lúc tạo dựng đỉnh toàn bộ trên điểm 0,57 USD

  • TKO với thể sửa thành 0,34 USD

Mã tin tức Toko (TKO/USD) đang thu hút người tậu. Với điểm up 100%, với thể đang quá muộn để tậu TKO ngay lúc này. Nhưng lúc thời khắc thích hợp tới, gamer với thể quét mã tin tức nhờ có tin tức tích cực về tiền vàng mã hóa.

Ngưỡng up trong TKO xuất hiện trong toàn cảnh với văn bản báo cáo rằng Binance đang tậu lại sàn trao đổi tiền vàng mã hóa Tokocrypto của Indonesia. Seocam.edu.vn xác định rằng Binance là sàn trao đổi tiền vàng mã hóa to nhất toàn thị trường quốc tế. Tại đó, ngẫu nhiên hướng dẫn tiếp cận nào để tậu lại luôn với kỹ năng xây dựng sự sáng sủa. TKO, đồng đồng token nguồn, đang phản ứng với tin tức này, up mạnh từ 0,283 USD lên 0,57 USD.

Binance đặc trưng quan tâm tới Tokocrypto vì nó được vận hành tại địa phương. Đấy là thực thể trước nhất được ĐK theo Cơ quan vận hành trao đổi sản phẩm & hàng hóa tương lai của Indonesia. Binance đang thêm vốn vào sàn trao đổi Indonesia từ thời điểm năm 2020.

Nhưng điểm up mạnh trong TKO với thể khó giữ được, tối thiểu là vào thời điểm hiện nay. Tính tới thời khắc tập san, TKO trao đổi trên điểm 0,42 USD, tải về 28% so với điểm trên cao toàn bộ. Lượng giao dịch sắm bán cũng tải về mạnh và chỉ up 2,99%. Tuy vậy, so với một người sắm giám sát sự tăng trưởng tích cực của Tokocrypto với Binance, TKO vẫn nên thuộc diện list hóng.

TKO sửa nhưng vẫn chưa thể tìm ra cứu giúp

TKO/USDT Chart by TradingView

Về mặt kỹ thuật, TKO đang up giá trị nhưng phải đương đầu với việc kiểm soát và điều chỉnh. Từ chỉ xuất hiện RSI, chỉ số 77 ý niệm rằng TKO bị tậu quá điểm và một sự kiểm soát và điều chỉnh sắp ra mắt.

Cứu giúp nằm tại vị trí điểm 0,34 USD, tạo thời cơ với phe gấu đẩy tiền vàng mã hóa xuống thấp hơn. Ngưỡng này là một trong những vùng đột phá được kích hoạt lúc giá trị được bơm.

Tư duy

TKO sẽ đạt được nhiều tiện lợi hơn thế nữa nếu những văn bản báo cáo về việc tậu lại Tokocrypto được xác nhận vì Binance . Tuy vậy, lúc này, những người dân sắm phải đương đầu với một sự kiểm soát và điều chỉnh.

Nếu khách hàng đang tìm tậu mã tin tức, vấn đề cần giám sát là $0,34. Ngoài ra, hãy giám sát sự tăng trưởng xung quanh mã tin tức, vì tin tức tích cực với thể kích hoạt điểm up mạnh trước lúc đạt tới điểm cứu giúp.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.