Toàn tập về Solidity - Ngôn ngữ xây dựng Blockchain - ON Chains
 • Tiếng Việt
 • English

Toàn tập về Solidity – Ngôn ngữ xây dựng Blockchain

Thời gian đọc: 5 phút đọc

Solidity là gì?

Solidity là 1 trong tiếng nói code được xây dừng để xây dựng những hợp đồng thông minh trên blockchain. Nó được kiến nghị vào năm 2014 vì Gavin Wood và Tính từ lúc này đã được tăng trưởng như một phần của xây dựng Ethereum. Nó gần như được vận dụng để tạo hợp đồng thông minh dành cho chuỗi khối rõ ràng này cũng như các chuỗi khối không giống vận dụng máy ma hoạt động tiếng nói này.

Solidity sinh hoạt thế nào trên Ethereum?

Những nhà tăng trưởng vận dụng tiếng nói này bằng phương pháp phối hợp trong những chữ loại và số, tiếng nói code Solidity trợ giúp những developer (nhà tăng trưởng) viết phần mềm một mẹo tiện lợi hơn. Đặc trưng là trong việc xây dựng những Smart Contract, vận dụng trong nhiều trường hợp như:

 • Mint (đúc) ra những Fungible Mã thông tin hoặc Non-Fungible token (Non-fungible mã thông báo)
 • Trợ giúp xây dựng những giá trị cả giải ngân cho vay phi triệu tập nói riêng dành cho những Fungible mã thông tin như Compound, Aave,…
 • Trợ giúp xây dựng những giá trị cả trao đổi Non-fungible mã thông báo: Opensea, SuperRare,…

Tỉ dụ như trên blockchain Ethereum, sau lúc phần mềm được viết triển khai xong dưới dạng code tiếng nói Solidity, thì nó sẽ có thể tới một thứ trợ giúp nó hoạt động và thực thi code, đó là EVM. EVM là PC ma hoạt động trên blockchain này, trợ giúp chuyển biến những loại code thành những software hoạt động trên Ethereum.

Ưu thế của Solidity

 • Được chấp nhận những developer (nhà tăng trưởng) xây dựng những smart contract security, sáng tỏ và uy tín. Nếu vận hành chuẩn chỉnh chỉ, chúng mang thể trợ giúp up hiệu suất cao sinh hoạt máy bộ và trượt xuống giá trị tiền vàng vận hành hay sự tùy thuộc vào phía thứ ba.
 • Solidity là tiếng nói phổ cập trong code blockchain và được áp dụng nhiều nhất dành cho Ethereum và EVM chain.
 • Solidity mang kĩ năng chia cho doanh nghiệp nhiều tài liệu mã thông tin xây dựng xây dựng mang sẵn (từ những xây dựng không giống) để người chơi vận dụng dành cho việc xây dựng xây dựng riêng kèm với việc thông minh thêm của riêng mình dựa vào xây dựng mang sẵn.

Yếu điểm của Solidity

 • Lúc người chơi đang khởi hoạt động, là ko thể can thiệp để thay thế đổi. Đặc thù ko thể thay thế đổi này vừa mang thể xem là ưu điểm nhất mà thỉnh thoảng là một yếu điểm của tiếng nói này.
 • Sự non trẻ cũng là 1 trong yếu điểm to của Solidity. Lúc mà tiếng nói này thành lập không được nhiều ngày như C hoặc là Java, nên mang tối thiểu tài liệu để học và tìm hiểu thêm. Rất trở ngại với những người new muốn học.

Sở hữu nên học Solidity và sử dụng nền tảng?

Xét về mặt tài chính tiền vàng trong túi thì mang thể nói nền tảng Developer hiện vẫn đang rất thu hút nhân lực dù tại Việt Nam hoặc là quốc tế. Chính vì vậy, tiền vàng trong túi của những nhà tăng trưởng này tương đối cao dù người chơi đi làm việc hoặc là tự động sử dụng.

Nếu bạn rất thích trở thành nhà tăng trưởng? Muốn bước đi vào toàn thế giới Solidity và nền tảng hoặc là xa hơn là toàn thế giới Web 3 trong tương lai thì người chơi nên khởi đầu sớm từ thời buổi này. Thuần tuý vì:

 • Ethereum đang tăng trưởng được thuở nào kì lâu, nên tài liệu tìm hiểu thêm đang mang tương đối nhiều chứ ko vẫn còn như trong thời gian lúc new khai sinh.
 • Hệ sinh thái xanh Ethereum và EVM chain rất rộng to và tăng trưởng thuộc top đầu trong toàn thế giới Tiền xu mã hoá, chính vì vậy thời cơ tăng trưởng vẫn còn đó rất to.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.