Sàn Coinbase đã đưa ra một số cảnh báo về việc khóa tài khoản đối với một số người dùng tại Nga - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Sàn Coinbase đã đưa ra một số cảnh báo về việc khóa tài khoản đối với một số người dùng tại Nga

Thời gian đọc: 4 phút đọc

Sàn Coinbase sa thải hơn 1.000 nhân viên, Binance đẩy mạnh tuyển dụng

Vừa qua, sàn thương lượng tiền trong game mã hóa tiên phong hàng đầu của Mỹ Coinbase vừa mới trả ra tin tức đối với một vài lượng nhất định người tiêu dùng Russia rằng thông tin tài khoản của mình mang thể bị kiềm hãm vào vào cuối tháng này.

Trang tin tức tiền trong game mã hóa RBC trả tin: Một trong những người tiêu tiêu dùng Coinbase từ Russia đã nhận được được thư tin tức rằng thông tin tài khoản của mình có khả năng sẽ bị kiềm hãm vào trong ngày 31 tháng 5.

Sàn thương lượng vừa mới ý kiến đề nghị những người dân tiêu dùng này rút không còn tiền trong game, trừ lúc mang thể chia những tài liệu chứng tỏ rằng họ ko phải Chịu đựng lệnh trừng trị từ EU. Nội dung trong bức thư vừa mới ghi rõ:

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, người chơi phải rút toàn bộ tiền trong game từ thông tin tài khoản của tớ hoặc chia đối với seocam.edu.vn những tài liệu đặc trưng xác nhận rằng người chơi ko thuộc những lệnh trừng trị.

Nhóm tương hỗ của sàn thương lượng tiền trong game mã hóa vừa mới chú ý người tiêu tiêu dùng Russia: Sau ngày đó, những lượng tiền trong game mang thể bị ngừng hoạt động và toàn bộ vật liệu quý và hiếm được chuyển tới những thông tin tài khoản này trong tương lai cũng tiếp tục bị chặn.

About - Coinbase

Tin tức về tin tức được trả ra vào thời điểm đầu tháng 5, sau lúc Giám đốc hành pháp của Coinbase, Paul Grewal, vừa mới mang một bài tải cho thấy sàn thương lượng ko vẫn còn mang thể chia nhà cung ứng đối với một vài người tiêu dùng Russia vừa mới ĐK với những doanh nghiệp của nền tảng EU hoặc thuộc diện Liên minh châu Âu.

Grewal đảm nói rằng tổ chức đang thao tác làm việc với những người dân tiêu dùng bị thúc đẩy, khiến cho họ thời cơ chứng tỏ những phương pháp trừng trị này ko phần mềm so với họ hoặc hỗ trợ họ tiền trong game về khỏi Coinbase.

Ông cũng nhấn mạnh vấn đề sàn thương lượng sẽ tiếp tục chia nhà cung ứng đối với những người dân tiêu tiêu dùng Russia ko bị trừng trị và ko ĐK với những doanh nghiệp EU.

Việc phát triển thêm những lệnh trừng trị của phương Tây, target vào chính phủ nước nhà Russia và quyền truy vấn của công dân Russia vào tài chính toàn thế giới, đã và đang thúc đẩy tới ko gian tiền trong game mã hóa.

Hành động của Coinbase sau quyết định hành động của Binance vào tháng tư nhằm mục tiêu hạn chế những nhà cung ứng dành riêng cho công dân Russia và những tổ chức mang vật liệu quý và hiếm tiền trong game mã hóa vượt quá 10.000 € (sắp 11.000 USD).

Sàn thương lượng tiền trong game mã hóa to nhất tính theo khluong trao đổi cũng trích kéo những lệnh trừng trị tiên tiến nhất của EU. Trong một lệnh trừng trị new được những vương quốc người trải qua để ứng phó với cuộc xâm lược thường xuyên của Russia vào Ukraine, Liên minh châu Âu vừa mới cấm chia những nhà cung ứng vật liệu quý và hiếm tiền trong game mã hóa “trị giá trị quá cao” đối với những doanh nghiệp và người dân Russia..

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.