Phân Tích Giá Bitcoin: Áp Lực Dưới 17525 - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Phân Tích Giá Bitcoin: Áp Lực Dưới 17525

Thời gian đọc: 3 phút đọc

Bitcoin/USD mang trong mình lại làm giàu sắp đó: Tìm hiểu kỹ thuật của Sally Ho – ngày 17 tháng 12 năm 2022BTC (Bitcoin/USD) vừa mới kéo dãn đà khuyến mại đang ra mắt vào đầu phiên châu Á lúc cặp tiền ảo này trao đổi dưới con số 17000 quan yếu về mặt tư tưởng, đạt tới khu vực 16924,99 sau lúc tư tưởng lo ngại ngày càng upSức ép bán up cường xung quanh khu vực 17525, ngay trên ngưỡng thoái lui 23,6% của phạm vi khấu hao từ 18385,36 tới 17222,09Những điểm giới hạn được bầu phía dưới khu vực 17267,87 lúc suy thoái và phá sản gia up, ngưỡng thể hiện ngưỡng thoái lui 38,2% của phạm vi up giá trị từ 15460 tới 18385,36Sức ép bán mạnh xung quanh những khu vực 18385 và 17525 với thể kéo tới những test hệ thống về tiềm năng giá trị down xung quanh những ngưỡng 16849, 16375, 1590015313 và 14364. Nếu Bitcoin/USD với thể quét lại một trong những đà up, những ngưỡng thoái lui up với ý nghĩa kỹ thuật bổ sung cập nhật gồm có những ngưỡng 184951919920070 và 20201.

Sam Bankman-Fried lên plan từ tháo cuộc đấu kéo độ

Dưới hoạt động giá trị thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư giá trị xuống Bitcoin/USD đang target tới một test hệ thống với thể xẩy ra so với ngưỡng thấp nhất trong nhì năm sắp đó xung quanh khu vực 15460, được thực hiện sau lúc những Điểm giới hạn được bầu phía dưới khu vực 15512. Đáng tập trung, ngưỡng 15512 thể hiện tiềm năng giá trị down xác thực dựa vào sức ép bán mạnh lên xung quanh những khu vực 21478,80 và 18495,50Phía dưới những lãnh vực này, những ngưỡng với ý nghĩa kỹ thuật gồm có những ngưỡng 14613, 14500.15, 13369, 10432.73, 107279682, 8837 và 7538. Những nhà trao đổi đang xem thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ) đang biểu thị up giá trị trên MA 200 bar (4 giờ) và trên MA 200 bar (4 giờ). Ngoài ra, MA 50 thanh (sản phẩm giờ) đang up giá trị biểu thị trên MA 100 bar (sản phẩm giờ) và trên MA 200 bar (sản phẩm giờ).

Sinh hoạt giá trị sắp nhất với MA 100 bar (4 giờ) là 17110,39 và MA 200 bar (Mặt hàng giờ) là 17286,61.

Tương trợ kỹ thuật dự kiến vào lúc 14500.15 / 13369.11 / 10727.75 với những Điểm giới hạn dự kiến phía dưới.

Kháng cự kỹ thuật dự kiến vào lúc 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với những Điểm giới hạn dự kiến trên trên.

Trên biểu đồ 4 giờSlowK thấp hơn SlowD một mẹo khuyến mại trong lúc MACD thấp hơn MACDAverage một mẹo khuyến mại.

Trên biểu đồ 60 phútSlowK thấp hơn SlowD một mẹo khuyến mại trong lúc MACD thấp hơn MACDAverage một mẹo khuyến mại.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.