Phân Tích Giá Bitcoin: 17999 Đã Thanh Toán - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Phân Tích Giá Bitcoin: 17999 Đã Thanh Toán

Thời gian đọc: 3 phút đọc

Bitcoin / USD up động lượng up: Tìm hiểu kỹ thuật của Sally Ho – ngày 15 tháng 2022 năm XNUMXBTC (Bitcoin/USD) đang hoạt động và sinh hoạt để duy trì ngưỡng up giá trị sắp đó vào đầu phiên châu Á lúc cặp tiền vàng này vẫn giữ được triển vọng thời gian ngắn up giá trị sau lúc đàm phán tăng cao tới khu vực 17999,99 trước lúc rời điGiá trị tìm xuất hiện xung quanh khu vực 17611,25 lúc Bitcoin/USD rút lui, trên ngưỡng thoái lui 50% của phạm vi up giá trị sắp đó từ 17089,17 tới 17999,99Những điểm giới hạn sắp đó đang được bầu trên những ngưỡng 17221.04, 17302.51 và 17434.51 trong những tiềm năng giá trị up, up giá trị tương quan tới sức ép tìm xuất hiện xung quanh những khu vực 16875.83 và 17089.17. Hoạt động và sinh hoạt giá trị up tốc trên những Điểm giới hạn bổ sung cập nhật được kích hoạt trên những ngưỡng 17779,81 và 17872,75. Những ngưỡng thoái lui up sở hữu ý nghĩa kỹ thuật bổ sung cập nhật gồm có những ngưỡng 1849519199, 20070 và 20201. Sau ngưỡng up sắp đó từ ngưỡng thấp nhất trong nhị năm xung quanh khu vực 15460, những khu vực tương trợ kỹ thuật tiềm năng và sức ép tìm gồm có những khu vực 17400.55, 17029.71, 16730, 16430.28, 16059.44 và 16003.56.

Dưới hoạt động giá trị thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư giá trị xuống Bitcoin/USD đang target tới một trải nghiệm sở hữu thể xẩy ra so với ngưỡng thấp nhất trong nhị năm sắp đó xung quanh khu vực 15460, được thực hiện sau lúc những Điểm giới hạn được bầu phía dưới khu vực 15512. Đáng tập trung, ngưỡng 15512 thể hiện tiềm năng giá trị down chuẩn xác dựa vào sức ép bán mạnh lên xung quanh những khu vực 21478,80 và 18495,50Phía bên dưới những lãnh vực này, những ngưỡng sở hữu ý nghĩa kỹ thuật gồm có những ngưỡng 14613, 14500.15, 13369, 10432.73, 107279682, 8837 và 7538. Những nhà đàm phán đang xem thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ) đang biểu thị up giá trị trên MA 1 200 bar (4 giờ) và trên MA 200 bar (4 giờ). Ngoài ra, MA 50 thanh (sản phẩm giờ) đang up giá trị biểu thị trên MA 100 bar (sản phẩm giờ) và trên MA 200 bar (sản phẩm giờ).

Hoạt động và sinh hoạt giá trị sắp nhất với MA 50 bar (4 giờ) là 17111.21 và MA 50 bar (Mặt hàng giờ) là 17281.67.

Tương trợ kỹ thuật dự kiến vào mức 14500.15 / 13369.11 / 10727.75 với những Điểm giới hạn dự kiến phía dưới.

Kháng cự kỹ thuật dự kiến vào mức 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với những Điểm giới hạn dự kiến tại trên.

Trên biểu đồ 4 giờSlowK thấp hơn SlowD một hướng dẫn down giá trị trong lúc MACD up giá trị trên MACDAverage.

Trên biểu đồ 60 phútSlowK thấp hơn SlowD một hướng dẫn ưu đãi trong lúc MACD thấp hơn MACDAverage một hướng dẫn ưu đãi.

 

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.