Phân Tích Giá Bitcoin: 16922 Giá Thầu Xuất Hiện - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Phân Tích Giá Bitcoin: 16922 Giá Thầu Xuất Hiện

Thời gian đọc: 3 phút đọc

Bitcoin / USD up đà up: Tìm hiểu kỹ thuật của Sally Ho – ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX
BTC (Bitcoin/USD)
 đang tìm phương pháp quét lại tiến trình up giá trị sắp đó vào đầu phiên châu Á lúc cặp tiền vàng này kiểm duyệt sau lúc sắp đó đạt đỉnh quanh điểm 18385,36, phiên bản in mạnh nhất Tính từ lúc thời điểm đầu tháng 11. Những điểm ngừng được bầu dưới điểm 17694,98 trong lượt pullback, thể hiện điểm thoái lui 23,6% của phạm vi giám định tăng cao rộng hơn sắp đó từ 15460 tới 18385,36. Những điểm thoái lui bổ sung cập nhật trong phạm vi giám định tăng cao này gồm có 17267,87, 16922,68, 16577,49, 16150,38 và 16086,03Tư tưởng ngại rủi ro đáng tiếc đang down trong mỗi ngày sắp đó và những nhà trao đổi đang sở hữu thể đẩy Bitcoin/USD lên điểm tốt nhất trong nhiều tuần sau lúc những Điểm ngừng được bầu trên điểm 17779,81 và 17872,75. Những điểm thoái lui up sở hữu ý nghĩa kỹ thuật bổ sung cập nhật gồm có những điểm 1849519199, 20070 và 20201. Sau điểm up sắp đó từ điểm thấp nhất trong nhì năm xung quanh khu vực 15460, những khu vực tương trợ kỹ thuật tiềm năng và sức ép sắm gồm có những khu vực 17400.55, 17029.71, 16730, 16430.28, 16059.44 và 16003.56.

Sam Bankman-Fried lên plan từ rút cuộc đấu kéo độ

Dưới hoạt động giá trị thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư giá trị xuống Bitcoin/USD đang target tới một trải nghiệm sở hữu thể xẩy ra so với điểm thấp nhất trong nhì năm sắp đó xung quanh khu vực 15460, được thực hiện sau lúc những Điểm ngừng được bầu phía dưới khu vực 15512. Đáng ưa chuộng, điểm 15512 thể hiện tiềm năng giá trị down xác thực dựa vào sức ép bán mạnh lên xung quanh những khu vực 21478,80 và 18495,50Phía dưới những lãnh vực này, những điểm sở hữu ý nghĩa kỹ thuật gồm có những điểm 14613, 14500.15, 13369, 10432.73, 107279682, 8837 và 7538. Những nhà trao đổi đang xem thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ) đang biểu thị up giá trị trên MA 200 bar (4 giờ) và trên MA 200 bar (4 giờ). Ngoài ra, MA 50 thanh (sản phẩm giờ) đang up giá trị biểu thị trên MA 100 bar (sản phẩm giờ) và trên MA 200 bar (sản phẩm giờ).

Hoạt động và sinh hoạt giá trị sắp nhất với đường MA 50 thanh (4 giờ) là 17220,71 và MA 50 bar (Sản phẩm giờ) là 17757,07.

Tương trợ kỹ thuật dự kiến vào thời gian 14500.15 / 13369.11 / 10727.75 với những Điểm ngừng dự kiến phía dưới.

Kháng cự kỹ thuật dự kiến vào thời gian 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với những Điểm ngừng dự kiến tại trên.

Trên biểu đồ 4 giờSlowK thấp hơn SlowD một phương pháp down giá trị trong lúc MACD up giá trị trên MACDAverage.

Trên biểu đồ 60 phútSlowK thấp hơn SlowD một phương pháp khuyến mãi trong lúc MACD thấp hơn MACDAverage một phương pháp khuyến mãi.

 

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.