Phân Tích Giá Bitcoin: 16530 Given - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Phân Tích Giá Bitcoin: 16530 Given

Thời gian đọc: 3 phút đọc

Những nhà đầu tư giá trị xuống của Bitcoin / USD đang gầm gừ: Tìm hiểu kỹ thuật của Sally Ho – ngày 18 tháng 2022 năm XNUMXBTC (Bitcoin/USD) tiếp tục Chịu sức ép trượt xuống vào đầu phiên châu Á lúc cặp tiền trong game này tiếp tục nhượng lại hồ hết những ngưỡng up sắp đó và trao đổi tại ngưỡng thấp nhất là khu vực 16529,53, thể hiện sự rà soát ngưỡng thoái lui 61,8% của phạm vi up giá trị từ 15460 tới 18385,36Những điểm giới hạn được mua dưới khu vực 16849,58 trong thời kì mất giá trị đang ra mắt, một tiềm năng giá trị trượt xuống liên quan tới sức ép bán gia up dưới vùng 17525Sức ép bán mạnh xung quanh những khu vực 18385 và 17525 với thể kéo tới những test hệ thống về những tiềm năng giá trị trượt xuống bửa sung xung quanh những ngưỡng 16375, 15900, 15313 và 14364. Nếu Bitcoin/USD với thể quét lại một số trong những đà up, những ngưỡng thoái lui up với ý nghĩa kỹ thuật bổ sung cập nhật gồm có những ngưỡng 184951919920070 và 20201

Dưới hoạt động giá trị thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư giá trị xuống Bitcoin/USD đang target tới một test hệ thống với thể xẩy ra so với ngưỡng thấp nhất trong nhì năm sắp đó xung quanh khu vực 15460, được thực hiện sau lúc những Điểm giới hạn được bầu phía bên dưới khu vực 15512. Đáng dồn vào, ngưỡng 15512 thể hiện tiềm năng giá trị trượt xuống xác thực dựa vào sức ép bán mạnh lên xung quanh những khu vực 21478,80 và 18495,50Phía bên dưới những lãnh vực này, những ngưỡng với ý nghĩa kỹ thuật gồm có những ngưỡng 14613, 14500.15, 13369, 10432.73, 107279682, 8837 và 7538. Những nhà trao đổi đang xem thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ) đang biểu thị up giá trị trên MA 200 bar (4 giờ) và trên MA 200 bar (4 giờ). Ngoài ra, MA 50 bar (sản phẩm giờ) đang trượt xuống giá trị biểu thị dưới MA 100 bar (sản phẩm giờ) và dưới MA 200 bar (sản phẩm giờ).

Hoạt động và sinh hoạt giá trị sắp nhất với đường MA 200 bar (4 giờ) là 16818,88 và MA 50 bar (Mặt hàng giờ) là 17121,93.

Tương trợ kỹ thuật dự kiến vào tầm khoảng 14500.15 / 13369.11 / 10727.75 với những Điểm giới hạn dự kiến phía bên dưới.

Kháng cự kỹ thuật dự kiến vào tầm khoảng 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với những Điểm giới hạn dự kiến tại trên.

Trên biểu đồ 4 giờSlowK up giá trị trên SlowD trong lúc MACD thấp hơn MACDAverage một mẹo khuyến mại.

Trên biểu đồ 60 phútSlowK up giá trị trên SlowD trong lúc MACD up giá trị trên MACDAverage.

Một độ thay đổi rất to và đa số sẽ và xem diễn biến của Bitcoin trong thời kì tiếp theo ra sao.

 

 

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.