Oracle - Cầu nối với thế giới thực - ON Chains
 • Tiếng Việt
 • English

Oracle – Cầu nối với thế giới thực

Thời gian đọc: 6 phút đọc

Oracle là gì

Oracle là một trong những giao thức hỗ trợ kết nối những hợp đồng thông minh với tài liệu phía bên ngoài. Oracle được tích hợp vào online hệ sinh thái xanh để tài liệu từ những Power nguồn không giống nhau với thể được xử lý hiệu suất cao hơn.

Oracle là một trong những tổ chức tích lũy, tổng hợp và xác thực tài liệu từ nhiều Power nguồn không giống nhau nhằm mục đích hỗ trợ những hợp đồng với online hệ sinh thái xanh chuẩn chỉnh xác nhất với thể. Tài liệu này với thể gồm có tin tức về trả tiền xu, giá trị bđs, v.v. Bằng phương pháp vận dụng giao thức hệ sinh thái xanh, những online không giống với thể truy vấn tài liệu này sẽ giúp xác thực tài liệu đó.

Software 

Trong hệ sinh thái xanh của hệ sinh thái xanh, việc tích hợp những Oracle để ra mắt những tài liệu chuẩn chỉnh xác là vô và quan yếu.

Với những software về Lending/Borrowing thì các software này luôn luôn nên update chuẩn chỉnh xác nhất giá trị cả của những vật liệu quý và hiếm mã thông báo để để tại ngưỡng giá trị chúng trong việc vay/đối với hoặc bán vật liệu quý và hiếm.

Những Oracle sẽ sử dụng trách nhiệm tổng hợp và update giá trị vật liệu quý và hiếm từ những sàn trao đổi không giống nhau. Tiếp sau đó, tài liệu sẽ tiến hành send về những software trong online tổng thể hệ sinh thái xanh để đảm bảo tính sáng tỏ và chuẩn chỉnh xác.

Nó đóng góp vai trò trung gian cứu giúp kết nối những tin tức phía bên ngoài (off-chain) với những hợp đồng thông minh (Smart contract).

Oracle hỗ trợ đảm bảo tỷ giá trị hối đoái thả nội đối với toàn giá trị OTC so với những sàn trao đổi triệu tập (CEX) và đảm bảo tỷ trọng thế chấp ngân hàng và liquidity trên những software lending so với những sàn phi triệu tập (DEX).

Nó đó là yếu tố quan yếu hỗ trợ xúc tiến sự tăng trưởng của tài chính phi triệu tập (DeFi) và giữ vùng vị trí quan yếu so với online tổng thể hệ sinh thái xanh trong việc xây dựng hợp đồng thông minh (Smart contract).

Phân loại

Oracle được phân chia là 3 loại gồm có:

 • Power tài liệu
 • Ngưỡng niềm tin
 • Trend tài liệu

Power tài liệu

Những Oracle với Power nguồn nạp tài liệu không giống nhau như software hoặc Hartware.

 • Hartware nhận tài liệu từ những software adds on tăng thêm được tích hợp như cảm ứng vận động, cảm ứng nhận dạng tần số vô tuyến hoặc là máy quét mã viết…
 • Software nhận tài liệu từ những nhà ra mắt dự trên online mạng internet như sever, cơ sở vật chất vật chất tài liệu, website… ra mắt tin tức thời kì thực như tỷ giá trị hối đoái, tin tức thể thao hoặc là thay đổi đổi giá trị cả vật liệu quý và hiếm.

Ngưỡng niềm tin

Tư duy những Power nguồn tin tức theo điểm niềm tin của những Power nguồn tài liệu

 • Oracle triệu tập: được quản lý và trấn áp bởi vì một tư nhân hoặc doanh nghiệp duy nhất và hành vi tựa như các nhà ra mắt tài liệu đối với những hợp đồng thông minh.
 • Oracle phi triệu tập: tìm tìm Power nguồn tin tức từ những Power nguồn phía bên ngoài hỗ trợ up niềm tin của những Power nguồn tin tức tại được xác minh và đảm bảo tính sáng tỏ.

Trend tài liệu

Oracle với thể tiếp xúc cả 2D với những online tổng thể hệ sinh thái xanh gồm có tài liệu chuyển ra ngoài hoặc tài liệu chuyển vào trong.

 • Oracle chuyển vào (inbound oracle) phụ trách trách nhiệm tổng hợp và update những tài liệu chuẩn chỉnh xác nhất để chuyển vào những hợp đồng thông minh.
 • Oracle chuyển ra (outbound oracle) phụ trách trách nhiệm mang những tin tức từ hợp đồng thông minh ra phía bên ngoài.

Những giao thức Oracle tốt nhất lúc bấy giờ

Dựa vào khoa học, đối tác chiến lược và sự uy tín so với và đồng. Dưới đó là những hoạch định Oracle phổ cập nhất lúc bấy giờ.

Trong số đó, Chainlink là hoạch định Oracle tiên phong hàng đầu được xây dựng từ thời điểm năm 2017 với trên 1091 đối tác chiến lược tích hợp khoa học Oracle và luôn luôn được thẩm định quá cao về unique.

Ngoài ra những hoạch định đáng quan tâm như Band Protocol, API3 hoặc là Berry Data cũng đang tăng trưởng và khẳng xác định thế trong online Oracle.

Nhận định tương lai và thời cơ thêm tiền để phát triển

Những hoạch định Oracle đang xác minh được vị thế vững có thể và ko thể thay đổi thế so với toàn giá trị tài chính phi triệu tập lúc bấy giờ.

Tuy vậy, giá trị của những mã thông tin hoạch định chưa thể với nhiều sự up trưởng tại chưa thể thực sự với những use case chất lương và tạo sự thu hút tiền tệ thêm tiền để phát triển.

Với vai trò người sắm tư nhân, loài người nên xem và tìm tìm những hoạch định unique với use case rõ ràng của mã thông tin để với thời cơ tìm tìm gia up giá trị tiền xu thêm tiền để phát triển.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.