Nhà chiến lược đã dự đoán Dự báo về sự cố Bitcoin vào năm 2022: Điều gì tiếp theo cho thị trường tiền điện tử - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Nhà chiến lược đã dự đoán Dự báo về sự cố Bitcoin vào năm 2022: Điều gì tiếp theo cho thị trường tiền điện tử

Thời gian đọc: 3 phút đọc

Một nhà tìm hiểu tiền mã hóa nổi tiếng đang Dự kiến xác thực sự cố của BTC ( Bitcoin ) vào tháng 5 năm 2022 đang Dự kiến vấn đề gì sẽ xẩy ra tiếp theo so với Bitcoin và giá cả tiền mã hóa.

Capo, nhà trao đổi tiền mã hóa mạo xưng, đang nêu khía cạnh dành cho 676.000 người giám sát trên Twitter của tớ về những gì với thể xẩy ra với giá cả tiền mã hóa trong cả khuông thời kì cao hơn nữa và thấp hơn.

Sườn thời kì cao hơn nữa gồm có những biểu đồ từ một giờ tới một ngày trong lúc khuông thời kì thấp hơn gồm có những biểu đồ từ một phút tới 15 phút. Quan sát biểu đồ của Bitcoin, Capo bảo rằng anh ta mong đợi một bẫy up giá trị trong khuông thời kì thấp hơn và điểm thấp thấp hơn và điểm quá cao thấp hơn trong khuông thời kì cao hơn nữa.

Anh đấy Note rằng anh đấy kỳ vọng tiền mã hóa vua sẽ tạo dựng đáy toàn cục trên điểm giá trị 12.000 tới 14.000 đô la Mỹ.

“Bitcoin. Sườn thời kì cao hơn nữa: điểm thấp thấp hơn và điểm quá cao thấp hơn sau lúc phá vỡ phạm vi chia lại mặt hàng tháng. Dưới điểm thấp nhất của tháng 6 và tại [vùng] cung. Sườn thời kì thấp hơn: trend yếu vì một đợt siết ngắn (bẫy up giá trị) gây ra. Lượng giao dịch sắp dead. $12.000- $14.000 vẫn là tiềm năng chính cho việc tạo dựng đáy toàn cục.”

Theo Capo, ngành công nghiệp tiền mã hóa đang tràn ngập những tín hiệu ưu đãi, làm cho anh đấy nghĩ rằng những altcoin với thể đi theo trend down của Bitcoin và down từ 40% tới 50%.

“Những gì tôi thấy:

-Bearish rà soát lại trên khắp mọi nơi.

-Những phân kỳ ưu đãi ẩn trên một số trong những khuông thời kì.

-Bounces đã cho chúng ta biết điểm lưu ý bẫy up giá trị rõ ràng.

-Nguồn cung cấp tới (thật nhiều)

-Người xung quanh phấn khích với điểm giá trị $16.000… $12.000-$14.000 [đối với BTC] chỉ là yếu tố thời kì.

Trượt xuống trung bình 40-50% so với những altcoin.”

Một kế hoạch gia tiền mã hóa nổi tiếng không giống, Michaël van de Poppe, cũng Dự kiến rằng tiền mã hóa vua sẽ đương đầu với việc kháng cự trong tương lai sắp, bảo rằng ông tin rằng Bitcoin phải giữ điểm 16.250 tới 16.400 đô la Mỹ để tăng trưởng.

“BTC [đang] vẫn phải đương đầu với resistance quan yếu mà nó đang chưa thể phá vỡ. Thống nhất nhẹ ra mắt. Một test hệ thống không giống trên điểm 16.900 đô la Mỹ và rất với thể tài năng up tốc xẩy ra với toàn bộ những điểm ngừng sẽ tiến hành tiến hành.

Tiếp sau đó, target tới $ 18,4000.

Phải giữ; $16,250-$16,400.”

Bitcoin đang đổi chủ với giá trị 16.611 đô la Mỹ tại thời khắc viết bài, up 1,7% trong thời gian ngày qua.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.