KNC giảm 7%, nhưng việc áp dụng Bitizen Wallet có thể sớm đẩy giá cả lên cao hơn - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

KNC giảm 7%, nhưng việc áp dụng Bitizen Wallet có thể sớm đẩy giá cả lên cao hơn

Thời gian đọc: 3 phút đọc
Kyber Network (KNC) Là Gì? | Binance Academy
  • KNC vừa mới mất khoảng tầm 7% trị giá trị ngày thời điểm ngày hôm nay lúc giá trị cả trở thành khuyến mại. 

  • Bitizen Wallet vừa mới tích phù hợp với Kyber Network’s KyberSwap Aggregator.

  • Tổng vốn hóa giá trị cả tiền trong game mã hóa với thể trượt xuống xuống dưới 800 tỷ đô la Mỹ Mỹ nếu trend trượt xuống tiếp tục.

Bitizen Wallet tích phù hợp với KyberSwap Aggregator

KNC, đồng mã thông báo nguồn của Kyber Network, vừa mới hoạt động và sinh hoạt không cao hiệu suất cao trong vài giờ qua. Mã tin tức vừa mới mất khoảng tầm 7% trị giá trị trong 24 giờ qua nhưng với thể sớm leo thang hơn.

Hiệu suất không cao tuy nhiên vừa mới phần mềm Bitizen. Kyber Network vừa mới tin tức vài giờ trước rằng Bitizen Wallet vừa mới tích phù hợp với KyberSwap Aggregator của nó.

 

Nhờ có tin tức tiền trong game mã hóa tiên tiến nhất này , giờ đó người áp dụng Bitizen với thể nhận được điểm giá trị tốt nhất lúc họ hoán đổi trên KyberSwap. 

Hiệu suất không cao của KNC thích phù hợp với giá trị cả tiền trong game mã hóa rộng to nhiều hơn. Toàn giá trị tiền trong game mã hóa vừa mới mất khoảng tầm 2% trị giá trị trong 24 giờ qua và tổng vốn hóa giá trị cả tiền trong game mã hóa hiện trên điểm 839 tỷ USD.

Bitcoin, tiền trong game mã hóa số 1 thế nam nữ theo vốn hóa giá trị cả, vừa mới vật lộn dưới điểm 17 nghìn đô la Mỹ Mỹ Tính từ lúc vào ngày đầu tuần. Giá trị Bitcoin vẫn trên điểm dưới 17 nghìn đô la Mỹ Mỹ sau lúc mất 1% trị giá trị trong 24 giờ qua. 

Những cấp chính để xem

KNC/USD vừa mới chuyển sang trend trượt xuống vì Kyber Network hoạt động và sinh hoạt không cao hiệu suất cao trong vài giờ qua. Những chỉ số kỹ thuật đã cho thấy giá trị cả tiền trong game mã hóa rộng to nhiều hơn đang vượt trội so với KNC vào thời điểm hiện tại. 

Biểu đồ KNC/USD Theo TradingView

Đường MACD vừa mới trượt xuống xuống vùng âm từ thời điểm cách đó vài giờ, đã cho thấy phe gấu vừa mới trấn áp giá trị cả. Chỉ số RSI 14 ngày là 41 đã cho thấy KNC đang tiến vào vùng quá bán nếu trend trượt xuống tiếp tục.

Vào thời khắc viết bài, KNC đang trao đổi trên điểm $0,6281 từng đồng. KNC với thể trượt xuống xuống dưới điểm tương hỗ $0,5785 trong thời kì tới nếu ĐK giá trị cả thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục. Trừ lúc những ĐK giá trị cả được cải tổ, KNC với thể thanh tra rà soát điểm tương hỗ $0,5402 trong thời kì tới. 

Với việc phần mềm Bitizen, KNC với thể củng cố và up về điểm kháng cự $0,6995 trong vài giờ tới. 

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.