Hợp đồng quyền chọn (Option)- Giải pháp phòng hộ ưu tiên của các quỹ - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Hợp đồng quyền chọn (Option)- Giải pháp phòng hộ ưu tiên của các quỹ

Thời gian đọc: 6 phút đọc

Hợp đồng quyền tìm (Option) là gì

“Hợp đồng quyền tìm” là 1 trong hợp đồng derivative được chấp nhận người chơi tìm vấn đề gì sẽ xẩy ra với vật liệu quý và hiếm hạ tầng (ví dụ như CP hoặc trái phiếu) trong tương lai.

Là người sắm đang tìm hợp đồng quyền tìm, người chơi mang quyền để tìm hoặc bán vật liệu quý và hiếm mã thông báo với điểm giá trị đang thỏa thuận hợp tác trong tương lai, nhưng người chơi ko mang nhiệm vụ phải sử dụng tương tự động.

Người sắm tham gia bán hợp đồng quyền tìm sẽ mang nhiệm vụ phải triển khai giao dịch lúc người tìm hợp đồng lựa tìm triển khai quyền tìm của tôi.

Hợp đồng quyền tìm hoạt động và sinh hoạt giống với những dụng cụ derivative không giống và chia với những người mua thời cơ để tham dự đoán và tận dụng những thời cơ tìm lời từ vận động giá trị.

Hợp đồng quyền tìm trong toàn giá trị mã thông báo mang thể được trả tiền trong game bởi vì những vật liệu quý và hiếm mã thông báo và thưởng vận dụng với vật liệu quý và hiếm là Bitcoin.

Biểu đồ đã cho thấy mang hơn 100,000 hợp đồng quyền tìm tìm Bitcoin và mang trị giá trị lên tới 6 tỷ USD sẽ không còn hạn vào trong ngày 26/03.

Mô phỏng hoạt động và sinh hoạt của hợp đồng quyền tìm 

Hợp đồng quyền tìm gồm 2 loại:

  • Quyền tìm tìm (Hotline option)
  • Quyền tìm bán (Put option)

Hợp đồng quyền tìm gồm những mục tiêu tham gia như:

  • Người tham gia tìm hợp đồng quyền tìm
  • Người tham gia bán hợp đồng quyền tìm

Trật tự động giao dịch hợp đồng quyền tìm được tổ chức như sau:

  • Người triển khai bán hợp đồng quyền tìm sẽ tạo những hợp đồng quyền tìm tìm (Hotline) và bán (Put). Tin tức trên hợp đồng gồm có ngày không còn hạn, điểm giá trị thỏa thuận hợp tác tìm/bán của người tìm và người bán.
  • Tiếp sau đó, người bán sẽ triển khai giả những hợp đồng lên sàn giao dịch derivative để tìm tìm người triển khai quyền tìm.
  • Giá trị tiền tài quyền tìm thường gọi là Premium và tương quan tới thời kì đáo hạn, giá trị lúc này so với giá trị thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, lãi suất vay…
  • Sau lúc nhì phía thỏa thuận hợp tác và triển khai hợp đồng sẽ tiến hành hoàn thiện.

Trao đổi quyền tìm bán (Put Option)

Những nhà giao dịch sẽ tiến hành tìm quyền tìm bán và mang quyền bán con số mã thông báo họ mang với điểm giá trị thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng vào thời khắc đáo hạn. Yếu tố này mang nghĩa nhà giao dịch đang triển khai quyền bán khống trên toàn giá trị.

Trao đổi quyền tìm tìm (Hotline Option)

Những nhà giao dịch sẽ tiến hành tìm quyền tìm tìm và mang quyền tìm một vài lượng mã thông báo với điểm giá trị thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng vào thời khắc đáo hạn. Nhà giao dịch bán quyền tìm tìm sẽ mang nhiệm vụ phải bán con số mã thông báo này theo điểm giá trị thỏa thuận hợp tác lúc người tìm triển khai quyền tìm tìm.

Vai trò của hợp đồng quyền tìm

So với người sắm tư nhân, hợp đồng quyền tìm hỗ trợ người sắm tìm tìm gia up giá trị tiền trong game, thêm vốn và phòng hộ với những vị thế. Hợp đồng quyền tìm sẽ phát huy thuộc tính nhiều trong mỗi toàn giá trị mang vận động mạnh như crypto.

Một hợp đồng quyền tìm thiết yếu quá đủ 2 thành phần là người bán và người tìm. Người tìm sẽ phải triển khai trả phí để triển khai hợp đồng quyền tìm. Phí triển khai sẽ là gia up giá trị tiền tài người bán.

Lúc triển khai giao dịch quyền tìm, tiện lợi sẽ tiến hành triển khai cao nhất với những nhà giao dịch. Những người dân sở hữu lâu dài, thợ đào… mang thể phòng hộ với những vị thế của tôi và tìm thêm gia up giá trị tiền trong game thông qua việc bán quyền tìm. Những người mua mang thể hạn chế rủi ro không may giảm giá.

Hợp đồng quyền tìm rất quan yếu so với toàn giá trị tài chính nói chung và mã thông báo nói riêng. Nó up cường “tình trạng doanh nghiệp” với toàn giá trị mã thông báo và thu hút tiền tệ từ nhiều người sắm và doanh nghiệp to quan tâm tới toàn giá trị.

Nhận định người viết

Hợp đồng quyền tìm tương đối thích hợp hơn với những doanh nghiệp hoặc tư nhân mang vật liệu quý và hiếm to và kế hoạch rõ ràng trong toàn giá trị.

Với vùng vị trí người sắm tư nhân, để tham gia triển khai những hợp đồng quyền tìm/bán, những bạn phải tư duy thực kỹ mô phỏng này và giả ra những kế hoạch rõ ràng và cụ thể nhằm mục tiêu tối ưu gia up giá trị tiền trong game và phương pháp thêm vốn.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.