Fantom có bước đột phá. Liệu token này có đạt được mức tăng bền vững không? - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Fantom có bước đột phá. Liệu token này có đạt được mức tăng bền vững không?

Thời gian đọc: 4 phút đọc
  • Mã tin tức Fantom đang tái thiết 28% trong bảy ngày qua

  • Sự tăng trưởng xung quanh hạ tầng vật chất vật liệu quý và hiếm Fantom đang xúc tiến tiền trong game mã hóa

  • FTM đang va đường trend tải về dần và mang thể kiểm soát và điều chỉnh 

Fantom (FTM/USD) giao dịch tại điểm 0,24 đô la Mỹ Mỹ vào thời khắc tập san, điểm tốt nhất trong sắp một tháng. Tiền xu mã hóa đang up 28% trong tuần qua, một sự tái thiết mạnh mẽ và uy lực Tính từ lúc lúc nó va đáy tại điểm 0,17 đô la Mỹ Mỹ. Sử dụng giàu tới trong toàn cảnh tin tức tích cực về tiền trong game mã hóa.

Sử dụng giàu tiên tiến nhất của FTM được mang ra lúc những văn bản báo cáo nhận định rằng Fantom Foundation tìm kiếm được sử dụng giàu ổn định. Theo hồ sơ tài chính ngày 28 tháng 11, Fantom đang xây dựng hơn 10 triệu đô la Mỹ Mỹ thường niên. Những văn bản báo cáo cũng chỉ ra rằng Fantom mang ​​thể mang vật liệu quý và hiếm digital life trị giá trị khoảng chừng 340 triệu USD. Vật liệu quý và hiếm mang thể tồn tại trong 30 năm mà nền tảng ko phải bán kho FTM đồng mã thông báo của tôi.

Với nhiều doanh nghiệp và sàn giao dịch tiền trong game mã hóa đang gặp khủng hoảng rủi ro liquidity, những kỷ lục của Fantom đang xúc tiến niềm tin của những người dân sắm. Những liên lạc sở hữu mã tin tức Fantom đang up mạnh trong tháng 11 từ những người dân sắm nhỏ nhất tới những người dân sắm to nhất. Sự tích lũy đã cho chúng ta biết rằng những người dân sắm Dự kiến sự tái thiết về giá trị của tiền trong game mã hóa, vốn đang mất 93% so với ATH của nó. Nhưng người tìm mang thể duy trì sự tái thiết?

FTM nhắm đến đường trend tải về dần 

Biểu đồ FTM/USD theo TradingView

Về mặt kỹ thuật, mã tin tức Fantom đang tái thiết trên điểm cứu giúp quan yếu tại điểm $0,20. Sự tái thiết đang tận mắt chứng kiến ​​​​tiền trong game mã hóa dịch chuyển trên những đường trung bình động. Tuy vậy, mã tin tức vẫn bị mắc kẹt bởi vì đường trend tải về dần lâu dài. 

Chỉ số RSI đã cho chúng ta biết FTM đang tiến tiếp đây điểm tìm quá điểm tại đường trend tải về dần. Một sự kiểm soát và điều chỉnh mang thể xẩy ra trước lúc người tìm mang thời cơ phá vỡ khó khăn quan yếu.

Vấn đề gì tiếp theo dành cho FTM?

Một đột phá trên xã trend tải về dần sẽ xác nhận điểm up thêm của  mã tin tức Fantom . Một đột phá sẽ được cho phép người tìm up tới $0,30 tiếp theo và $0,40.

Mặt không giống, FTM có khả năng sẽ bị từ chối tại đường trend tải về dần. Điều này sẽ được cho phép phe gấu buộc kiểm soát và điều chỉnh trở lại $0,20. Tuy vậy, với việc tích lũy FTM ngày càng up, người tìm mang thể thèm khát thuở nào cơ không giống để vượt lên trên xã trend tải về dần.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.