ERC-3525 - Cơ cấu độc đáo của Semi-fungible Token - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

ERC-3525 – Cơ cấu độc đáo của Semi-fungible Token

Thời gian đọc: 5 phút đọc

ERC-3525 là gì

ERC-3525 là một trong những tiêu chuẩn chỉnh mã tin tức new trên trực tuyến Ethereum và nó được nhóm hoạch định Giao thức Solv ứng dụng để tạo mã tin tức bán mang thể thay đổi thế – adds on tăng thêm vật liệu quý và hiếm Non Fungible Đồng token.

Tiêu chuẩn chỉnh ERC (Ethereum Request for Comments) là một trong những bộ phận quy tắc hỗ trợ những nhà tăng trưởng tạo mã tin tức trên trực tuyến Ethereum. Sở hữu nhiều tiêu chuẩn chỉnh ERC không giống nhau nhưng phổ cập nhất là ERC-20.

  • ERC-721 là chuẩn chỉnh mã thông tin Non Fungible Đồng token được ứng dụng phổ cập với mục tiêu xây dựng những vật liệu quý và hiếm Non Fungible Đồng token (Non-Fungible Mã thông tin) duy nhất và ko thể sao chép.
  • ERC-20 là tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật được ứng dụng xuất bản những mã thông tin trên spider bộ máy Ethereum, đó là spider bộ máy được ứng dụng thoáng rộng nhất trên spider bộ máy ETH lúc này.

Semi-fungible Tokens là gì

Semi-fungible Tokens hoặc là SFT là loại mã thông tin bán thay đổi thế – những mã thông tin vừa sở hữu điểm lưu ý của mã thông tin ko thể thay đổi thế Non Fungible Đồng token và mã thông tin mang thể thay đổi thế như BTC, ETH… Thời khắc ban sơ, mã thông tin dạng này sẽ trực tuyến điểm lưu ý mang thể trao đổi được tựa như các mã thông tin không giống và tiếp sau đó, chúng chuyển trạng thái thành những vật liệu quý và hiếm ko thể thay đổi thế Non Fungible Đồng token.

Những mã thông tin dạng này mang thể hiểu thuần tuý là sau lúc không còn trị giá trị ứng dụng thì chúng sẽ chuyển thành những vật liệu quý và hiếm trực tuyến trị giá trị sưu tầm, kỷ vật lưu giữ.

Những sinh hoạt của ERC-3525

Những mã thông tin ERC-3525 vừa thừa kế năng lực tùy thuộc chỉnh những đặc thù, vừa up độ tiện nghi hơn so với mã thông tin dạng ERC-721. Ngoài ra, năng lực tương thích với tiêu chuẩn chỉnh ERC-721 tạo ĐK đối với chuẩn chỉnh mã thông tin new này sẽ tiện nghi ứng dụng được hạ tầng hạ tầng mang sẵn được triển khai và phần mềm nhiều hơn nữa trên những protocol.

Là phiên bản tăng thêm của chuẩn chỉnh ERC-721 nên chuẩn chỉnh mã thông tin ERC-3525 sinh hoạt bằng phương pháp tăng thêm những cấu trúc tài liệu của mã thông tin dạng ERC-721 và chuyển hoá từ “tokenID” sang “tokenID-slot-units”, xây dựng năng lực phân chia nhỏ mã thông tin.

Tương tự động chuẩn chỉnh ERC-721, “tokenID” của ERC-3525 thể hiện được quyền sở hữu vật liệu quý và hiếm và điểm không giống nhau là chuẩn chỉnh ERC-3525 mang thêm thông số kỹ thuật “units” để thể hiện con số và “slot” để phân loại đặc thù mã thông tin.

Tiếp sau đó, mã thông tin dạng này mang thể được chia ra thành nhiều mã thông tin không giống nhau với tổng số “units” của những mã thông tin thông qua với số “units” ban sơ. Những mã thông tin tách ra sẽ mang trị giá trị “slot” tương tự động nhau và mang thể được thống nhất lại.

Tính software của ERC-3525

Chuẩn chỉnh ERC-3525 được software vì hoạch định Solv Protocol – hoạch định về Financial Non Fungible Đồng token. Giao thức này ứng dụng chuẩn chỉnh ERC-3525 trong mỗi Initial Voucher Offering giống với IDO – thể loại bán những mã thông tin hoạch định đối với với đồng trải qua những voucher.

Những hoạch định tham gia IVO trên giao thức sẽ xuất bản những voucher dưới chuẩn chỉnh ERC-3525 và tiếp sau đó sắm/bán toàn giá trị trên những toàn giá như Binance Non Fungible Đồng token, Solv’s IVO Market.

Những Voucher này là những Financial NFTs và mang đặc tính của chuẩn chỉnh ERC-3525 như phân chia nhỏ hoặc là thống nhất. Những voucher mang thể thống nhất hoặc phân nhỏ nếu mang quá đủ những điểm lưu ý như với kiểu lock-up hoặc là với sở hữu một loại mã thông tin trong số đó.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.