Con đường dẫn đến nền kinh tế Bitcoin: tín dụng phi tập trung được hỗ trợ bởi Bitcoin (Phần I) - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

Con đường dẫn đến nền kinh tế Bitcoin: tín dụng phi tập trung được hỗ trợ bởi Bitcoin (Phần I)

Thời gian đọc: 6 phút đọc
Tín dụng hỗ trợ bằng Bitcoin được xây dựng bằng DeFi thể hiện tầm nhìn mạnh mẽ và thực tế hơn về “ngân hàng miễn phí Bitcoin” được Hal Finney mô tả lần đầu vào năm 2010.

Bitcoin và đồng đô la là cộng sinh. Bitcoin và đô la mang đến sự cân bằng. Một mặt, Bitcoin vận hành như một tài sản khan hiếm, phi tập trung, không có đối tác để phòng ngừa trong việc tạo ra tín dụng quá mức. Mặt khác, thị trường có một mong muốn vô hạn về việc phát hành đồng đô la dựa trên tín dụng, dạng đồng đô la này có vai trò như là một đơn vị tiền tệ ‘ổn định’ vừa là một lớp tiền tệ linh hoạt.

Do đó, thị trường sẽ có nhu cầu đối với cả tài sản có nguồn cung giới hạn, cũng như đơn vị tiền tệ “ổn định” và có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh tế. Thực tế này khiến chúng ta hi vọng quá trình Bitcoin hóa sẽ được lát bằng một lớp các đô la dựa trên tín dụng, được hậu thuẫn bằng Bitcoin. Nói cách khác, tiền tín dụng sẽ tồn tại trên thị trường, nhưng nó sẽ được hậu thuẫn và bị hạn chế bởi nguồn cung giới hạn của Bitcoin. Bitcoin và đô la được hậu thuẫn bởi Bitcoin.

Vào năm 2010, Hal Finney đã mô tả một tầm nhìn như vậy trong đó các ngân hàng được hỗ trợ bởi Bitcoin có thể “phát hành loại tiền tệ kỹ thuật số của riêng họ, có thể hoán đổi thành Bitcoin.” Ý kiến này được dựa trên một nghiên cứu về Ngân hàng Miễn phí của George Selgin. Eric Yakes đã tóm tắt về Ngân hàng miễn phí trong một bài báo về “Hệ thống ngân hàng Bitcoin “:

“Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó các ngân hàng được phép phát hành tiền tệ của riêng họ có tính cạnh tranh và thị trường sẽ phân loại xem những tiền tệ này thực sự có giá trị. Hệ thống này được thiết kế dựa trên các lý thuyết rằng (1) tính minh bạch cao; (2) tồn tại trong môi trường cạnh tranh; và (3) tuân theo những quy định tối thiểu. Nếu hệ thống như vậy xuất hiện dựa trên thỏa thuận cũng như trao đổi tự nguyện trên thị trường, thì ai có thể phản bác về việc không công bằng?”

Tuy nhiên, không có tiêu chí nào trong ba điều trên được đáp ứng trong hệ thống tài chính hiện có. Vì vậy, chúng ta khó có thể thấy một cuộc cách mạng “ngân hàng miễn phí” Bitcoin thực sự thông qua hệ thống kế thừa. Đặc biệt:

  • Minh bạch thông tin: Các tổ chức tài chính lớn có thể và đã phát hành đô la tư nhân của riêng họ, nhưng chúng tồn tại trên sổ cái bóng tối bên ngoài phạm vi quản lý của cơ quan quản lý. Sự bất khả thi trong việc điều chỉnh các sổ cái này đã ngăn cản tính minh bạch thông tin rộng rãi tồn tại trong hệ thống ngân hàng kế thừa.
  • Khả năng cạnh tranh: Để được chấp thuận cấp phép hoạt động ngân hàng là một nỗ lực tẻ nhạt, lâu dài và rất tốn kém. Nó tỏ ra hạn chế đối với số ít người được chọn và không có tính cạnh tranh.
  • Quy định: Hệ thống ngân hàng chưa bao giờ được giám sát chặt chẽ do hậu quả của Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Không có lý do nào để tin tưởng điều này sẽ thay đổi. Khi nó xảy ra, không gì đảm bảo nó sẽ kéo dài.

Tuy nhiên, Tài chính phi tập trung (“DeFi”) có thể giải quyết những vấn đề này theo một cách “lách luật ranh mãnh” theo kiểu Friedrich Hayek. chuyển động ngân hàng tự do.

Cơ chế có thể thay đổi dựa trên giao thức và được xác định thông qua hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, về chức năng, nó sẽ vận hành như Finney phát biểu.

“Những ngân hàng hoặc giao thức khác nhau có những chính sách khác nhau, một số thể hiện sự tích cực, một số tỏ ra bảo thủ. Một số sẽ tập trung dự trữ một phần, trong khi số khác có thể được hậu thuẫn 100% bằng Bitcoin. Lãi suất có thể khác nhau. Đồng Stablecoin từ một số ngân hàng có thể giao dịch với mức giá rẻ hơn so với tiền mặt từ ngân hàng khác.”

Ưu điểm của Defi so với ngân hàng kế thừa

Có nhiều ưu điểm khi xây dựng những giao thức hay còn gọi là những “ngân hàng Bitcoin miễn phí” trên DeFi:

  • Minh bạch: Stablecoin được phát hành qua nền tảng DeFi sẽ tồn tại trên chuỗi, một sổ cái minh bạch và không thể sửa đổi. Nghĩa là, các khiếu nại và tài sản thế chấp sẽ luôn được minh bạch và có thể kiểm tra trên chuỗi. Xây dựng trên chuỗi là một phương pháp chứng minh dự trữ tối ưu .
  • Tự do: DeFi loại bỏ những rào cản giống như ngân hàng miễn phí đã tưởng tượng. Đối với các nhà phát triển, ai cũng có thể tạo ra và vận hành một giao thức mới. Do đó, chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự bùng nổ kỷ nguyên Cambri của các dự án tín dụng được hậu thuẫn bằng Bitcoin. Đối với cá nhân, không có hạn chế nào có thể ngăn người dùng trên toàn cầu tương tác với giao thức.
  • Không giam giữ: Với DeFi, mọi người có thể duy trì kiểm soát các khóa cá nhân thay vì ủy thác tài sản cho các thực thể tập trung, những người có thể tái tạo lại tài sản — hoặc thậm chí là những người trung thực có thể bị bắt giữ theo quy định. vào việc từ bỏ chìa khóa.
  • Điều khoản tốt hơn: Việc loại bỏ ngân hàng trung gian, người dùng có thể tạo ra những điều khoản ưu việt hơn cho bản thân. Một ví dụ điểm hình như “Zero”, cho phép người dùng vay stablecoin với mức lãi suất bằng 0% đối với tài sản thế chấp bằng Bitcoin, không có thời hạn cho vay  và hiệu quả sử dụng vốn cao.

 

Hãy cùng OnChains tiếp tục theo dõi chủ đề này trong phần tiếp theo nhé!

Con đường dẫn đến nền kinh tế Bitcoin: tín dụng phi tập trung được hậu thuẫn bởi Bitcoin (Phần II)

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.