APR và APY - Lãi suất Crypto dành cho người mới - ON Chains
  • Tiếng Việt
  • English

APR và APY – Lãi suất Crypto dành cho người mới

Thời gian đọc: 5 phút đọc

APR là gì

APR là viết tắt của tỷ trọng tỷ lệ thường niên, là tỷ trọng tỷ lệ sử dụng giàu mà game thủ tìm được từng năm. Nó ko gồm có lãi gộp, mang tức là nó sẽ thay đổi đổi theo thời kì lúc tiền trong game lãi tìm được từ tiền trong game tài game thủ up lên.

APR là tỷ trọng tùy thuộc vào số tiền trong game game thủ tháo vào và thời kì bạn có nhu cầu muốn giữ số tiền trong game đó.

APY là gì

APY là viết tắt của Annual Percentage Yield – tỷ suất sử dụng giàu thường niên tính theo phương thức với đồng sử dụng giàu. APY là tỷ lệ sử dụng giàu thực tiễn mang gồm có lãi kép của số thêm tiền để phát triển. Lãi kép không giống với lãi thường thì lúc được chấp nhận người tiêu sử dụng nhận được lãi từ phần tiền trong game lãi và với dồn vào phần tiền trong game vốn ban sơ của mình.

Công thức tính

Công thức tính APR

APR = [(Lợi nhuận + Phí) / P] /n x 365 x 100

Trong số đó:

Phường là số thêm tiền để phát triển ban sơ

N là số ngày

Công thức tính APY

APY = (1 + r/n) ^n – 1

Trong số đó:

r là lãi suất vay

n là thời kì lãi kép (n thường là 9, 12 tháng)

Phân biệt APR và APY

Điểm không giống nhau to nhất giữa APR và APY đó là sử dụng giàu từ lãi kép. APY nói sử dụng giàu dự kiến theo năm được thêm tiền để phát triển sau lúc tính cả lãi kép thì APR chỉ tính tới số lãi tìm được dựa vào vốn ban sơ.

Tỉ dụ:

So với APR

Nếu như bạn tham gia Staking $100 với lãi suất vay APR = 12% và ko mất phí thì sau một năm game thủ thu lại:

100 x (1 + 12%) = $112

Tương tự động sử dụng giàu game thủ nhận được từng năm là $12 và trong những năm tiếp theo game thủ vẫn nhận được sử dụng giàu nhất định là $12.

So với APY

Nếu như bạn Staking $100 với lãi suất vay APY = 12% và trả gấp đôi/năm thì sử dụng giàu game thủ thu được trong khoảng thời gian nửa năm trước nhất là:

100 x 0,12/12 = $6

6 tháng tiếp theo, Pool chứa số thêm tiền để phát triển của doanh nghiệp là $106 và sử dụng giàu của doanh nghiệp là:

106 x 0,12/2 = $6.36

Nếu như bạn ko tiền trong game về thì tiền trong game lãi của các bạn sẽ được với vào số dư sản phẩm tuần và sử dụng giàu của các bạn sẽ được update up trong suốt thời kì Staking.

Tương tự động, so với APR thì lãi suất vay APY sẽ mang trong mình lại cho những người tìm lợi nhuận khổng lồ hơn về sử dụng giàu vì nó với dồn lãi suất vay tìm được với số vốn ban sơ giúp đỡ bạn lãi kép lúc thêm tiền để phát triển.

Những chỉ số tính sử dụng giàu APR và APY

Phí trao đổi

Từng một giao thức đều luôn mang phương pháp tính phí không giống nhau. Ngưỡng phí thường ko được nói trong APR và APY. Vì vậy, người tiêu sử dụng nên sử dụng rộng rãi và tư duy những số phí này để tính toán ra sử dụng giàu thực tiễn.

Kỳ hạn lãi kép

So với APY, lãi kép mang thể được xem theo ngày, tuần, tháng hay là quý tùy từng từng giao thức. Việc gộp lãi thường xuyên mang thể trợ giúp người tiêu sử dụng tối ưu được sử dụng giàu.

Thay thế đổi giá trị

Những lãi suất vay sẽ ảnh hưởng vận động tại thúc đẩy từ tình hình toàn giá trị, giá trị cả của những đồng mã thông báo/coin hay là số lương đồng mã thông báo được lock nhiều cũng tiếp tục kéo tới sự thay đổi đổi về lãi suất vay. Người tiêu sử dụng nên tư duy kỹ và mang sự sẵn sàng trong trường hợp vận động to về giá trị cả là lãi suất vay.

Nhận tin tức thị trường mới nhất từ Onchains

Bài viết liên quan

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.